Scroll Top
XGLOBAL Group Regulated Entities:

Legalt

[section]

Nedenfor finner du PDF-dokumenter som inneholder lovmessig informasjon om XGLOBAL Markets og selskapets drift.

[grey_boxes_row same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Klientavtale

Avtalen som danner basisen for hvordan Selskapet leverer investeringstjenester og aktiviteter, og også supplementære tjenester til Klienten.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-client-agreement.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Vilkår og Bentingelser

Vilkår og Betingelser for trading CFDs styrer handlingene og bestemmer reglene (i.e. the trading rules) relatert til mottak, utsending og utførelse av Klients Ordre (heretter kalt “tradingforhold”).

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-terms-and-conditions-for-trading-cfds.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Beste Execution Grunnregel

Dokumentet som gir en summarisk oversikt over policies og prosedyrer, etablert slik at Selskapet er i overenstemmelse med sine forpliktelser for å handle i overenstemmelse med hva som er i Klientens beste interesse, når de overfører Klients ordre til annen enhet for utførelse.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-best-execution-policy-for-trading-cfds.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Klientkategorisering

Dokumentet som gir informasjon om tre forskjellige kategorier av Klienter (“Detalj”, “Profesjonell” og “Eligible Counterparty”).

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-client-categorization.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Risiko Notice

Dokumentet som gir veiledning på, og advarsler, om risiko assosiert med trading og/eller investering i de finansielle instrumentene tilbudt av Selskapet, i sammenhengen hvor det tilbys investerings- og/eller supplementære tjenester.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-risk-notice-for-trading-cfds.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Interessekonflikt Policy

Policyen som beskriver Selskapets organisasjonsmessige og administrative arrangementer for å identifisere, og forhindre interessekonflikter.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-conflicts-of-interest-policy.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Investor Compensation Fund

Dokumentet beskriver stegene Selskapet tar for å beskytte Klientkapital, inkludert oppsummeringsdetaljer av Investor Compensation Fund, som gjelder for Selskapet i kraft av dets aktiviteter i en medlemstat innen The European Union.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-protection-of-client-funds.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Prosess for klagebehandling

Dokumentet gir prosedyren for rimelig, og rask håndtering av klager og klagemål vi mottar fra Klienter.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-complaint-handling-procedure.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Risk Management Disclosures Year 2016

Dette dokumentet er forberedt i henhold til provisjoner gitt av Cyprus Securities and Exchange Commission for kapitalkrav gjeldende investeringsfirma

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-pillar3-disclosures.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

AML Policy

Dette dokumentet skisserer prosedyrene og policies Selskapet bruker for å bekjempe hvitvasking av penger, bedrageri og andre ulovlige aktiviteter.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-aml-policy.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Leverage Policy

Dokumentet skisserer XGLOBAL Markets leverage policy, og hvordan leverage kan bli gitt Klienter.

[download_btn url=”http://media.xglobalmarkets.com/docs/xg-leverage-policy.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[/section]