Lovmessig informasjon

Open a Real Account Open a Practice Account
CFD Trading is high risk. You may lose more than you invest.

Nedenfor finner du PDF-dokumenter som inneholder lovmessig informasjon om XGLOBAL Markets og selskapets drift.

Klientavtale

Avtalen som danner basisen for hvordan Selskapet leverer investeringstjenester og aktiviteter, og også supplementære tjenester til Klienten.

View PDF

Vilkår og Bentingelser

Vilkår og Betingelser for trading CFDs styrer handlingene og bestemmer reglene (i.e. the trading rules) relatert til mottak, utsending og utførelse av Klients Ordre (heretter kalt “tradingforhold”).

View PDF

Beste Execution Grunnregel

Dokumentet som gir en summarisk oversikt over policies og prosedyrer, etablert slik at Selskapet er i overenstemmelse med sine forpliktelser for å handle i overenstemmelse med hva som er i Klientens beste interesse, når de overfører Klients ordre til annen enhet for utførelse.

View PDF

Klientkategorisering

Dokumentet som gir informasjon om tre forskjellige kategorier av Klienter (“Detalj”, “Profesjonell” og “Eligible Counterparty”).

View PDF

Risiko Notice

Dokumentet som gir veiledning på, og advarsler, om risiko assosiert med trading og/eller investering i de finansielle instrumentene tilbudt av Selskapet, i sammenhengen hvor det tilbys investerings- og/eller supplementære tjenester.

View PDF

Interessekonflikt Policy

Policyen som beskriver Selskapets organisasjonsmessige og administrative arrangementer for å identifisere, og forhindre interessekonflikter.

View PDF

Investor Compensation Fund

Dokumentet beskriver stegene Selskapet tar for å beskytte Klientkapital, inkludert oppsummeringsdetaljer av Investor Compensation Fund, som gjelder for Selskapet i kraft av dets aktiviteter i en medlemstat innen The European Union.

View PDF

Prosess for klagebehandling

Dokumentet gir prosedyren for rimelig, og rask håndtering av klager og klagemål vi mottar fra Klienter.

View PDF

Risk Management Disclosures Year 2016

Dette dokumentet er forberedt i henhold til provisjoner gitt av Cyprus Securities and Exchange Commission for kapitalkrav gjeldende investeringsfirma

View PDF

AML Policy

Dette dokumentet skisserer prosedyrene og policies Selskapet bruker for å bekjempe hvitvasking av penger, bedrageri og andre ulovlige aktiviteter.

View PDF

Leverage Policy

Dokumentet skisserer XGLOBAL Markets leverage policy, og hvordan leverage kan bli gitt Klienter.

View PDF

Reliable Trading since 2012