Dasar Privasi

Buka Akaun Sebenar Buka Akaun Amalan
CFD Trading is high risk. You may lose more than you invest.

Dasar Privasi (kemudian daripada ini, “Polisi”) terpakai untuk bekas pelanggan, pelanggan semasa dan bakal pelanggan (secara kolektif dipanggil, “Perlindungan Individu”). Di XGLOBAL Markets (selepas ini, “Syarikat”) kami komited untuk mendapatkan privasi mana-mana pengguna yang mengakses laman web Syarikat. Dasar ini perlu di baca dengan teliti bagi memahami bagaimana kami menggunakan dan melindungi maklumat yang diberikan kepada kami. Selain maklumat yang disertakan, Individu yang Dilindungi juga perlu merujuk kepada seksyen 17 Perjanjian Pelanggan, peruntukan yang terpakai sepenuhnya. Perjanjian Pelanggan adalah perjanjian yang merupakan asas di mana Syarikat menyediakan khidmat pelaburan serta aktiviti dan perkhidmatan sampingan kepada Pelanggan.

Maklumat Peribadi

Kami mengumpul maklumat khusus apabila seseorang memohon untuk membuka akaun dagangan dengan Syarikat. Kebanyakan maklumat yang diperoleh secara terus daripada pelanggan-pelanggan melalui borang permohonan dan/atau lain-lain jenis bentuk. Maklumat sedemikian boleh termasuk, tetapi ia tidak terhad kepada:

Semua perkara di atas, mungkin memerlukan maklumat tambahan yang berkaitan dengan penggunaan laman web seperti laman dilawati, kekerapan lawatan, tempoh lawatan anda dan aktiviti perdagangan.

Penggunaan Maklumat Peribadi

Syarikat menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

Sulit

Maklumat yang diberikan tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga melainkan jika penzahiran sedemikian dikehendaki oleh pihak berkuasa pengawalseliaan bidang kuasa yang berwibawa.

Bagi tujuan meningkatkan perkhidmatan pelanggan, Syarikat berhak untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (seperti penasihat-penasihat profesional, perunding dan lain-lain), di mana pertukaran maklumat peribadi hendaklah mengikut peruntukan kerahsiaan perjanjian yang berkaitan/tidak didedahkan.

Maklumat Terbaru

Syarikat perlulah dimaklumkan sekiranya maklumat peribadi anda telah berubah. Pada waktu tersebut, kesemua pindaan/perubahan yang berkaitan hendaklah dibuat mengikut arahan anda. Sebarang perubahan dalam butir-butir peribadi mungkin perlu disahkan oleh dokumentasi sokongan.

Penggunaan Cookies

Penggunaan cookie adalah untuk mengumpul maklumat mengenai akses anda ke laman web Syarikat dan perkhidmatan lain yang diberikan oleh Syarikat kepada anda. Cookies adalah fail teks kecil yang dipindahkan dari pelayan web dan disimpan di dalam pemacu keras komputer peribadi anda. Syarikat menggunakan cookies untuk menjamin aktiviti dagangan anda dan meningkatkan kualiti prestasi laman web (http://www.xglobalmarkets.com). Pelayar yang digunakan direka untuk menerima cookies. Dalam kes jika anda tidak ingin menerima cookies anda dialu-alukan untuk menukar tetapan pelayar anda.

Keselamatan dan Perlindungan Maklumat Anda

Semua maklumat peribadi yang diberikan kepada Syarikat hendaklah dianggap sebagai rahsia dan sensitif. Syarikat telah mengambil langkah-langkah yang kukuh untuk melindungi dan menjamin keselamatan maklumat.

Untuk mengakses maklumat peribadi, anda perlu menggunakan kata laluan yang dipilih. Kata laluan tersebut disulitkan dan tidak boleh dikongsi dengan pihak ketiga.

Persetujuan

Apabila mengemukakan maklumat peribadi, Syarikat menganggap bahawa anda telah memberikan persetujuan untuk menggunakan maklumat tersebut seperti yang dinyatakan dalam Polisi.

Pindaan/Perubahan dalam Polisi Privasi

Sekiranya Syarikat menebus/perubahan Polisi, versi terkini boleh didapati di laman web Syarikat. Notis diberikan akibat daripada sebarang pindaan/perubahan tersebut dalam bentuk bertulis dan/atau diberikan melalui laman web Syarikat (http://www.xglobalmarkets.com).

A broker on your side