Scroll Top
XGLOBAL Group Regulated Entities:

Regulativ og Lisensering

[section]

Vi ønsker å fremme åpenhet, og å gi våre klienter informasjon, du har derfor muligheten til å lære om de lisenser og de regulativer som XGLOBAL Markets forholder seg til, – i tillegg til rettslig- og driftsinformasjon.

CySEC Licensed Regulated

CySEC, Cyprus Securities and Exchange Commission er den finansielle regulative enheten som gir driftslisenser, inspiserer sikkerhetsmessige forhold i selskap listet i Stock Exchange, og som pålegger administrative sanksjoner på tjenestegivende meglerfirma, investeringskonsulenter og andre rettslige enheter. XGLOBAL Markets er en lisensiert CySEC Megler med lisens nr. 171/12 og innehar Cyprus Investment Firm (CIF) lisens under kontroll av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Registrerte jurisdiksjoner

Financial Conduct Authority (FCA): Den finansielle regulator av United Kingdom er ansvarlig for å regulere industrien av finansielle tjenester, – dette for å forsikre at investeringsselskaper følger reglene. XGLOBAL Markets er registrert hos FCA med “EEA Authorised” status for å levere investeringstjenester under registreringsnummer 602404.

BaFin-Federal Financial Supervisory Authority: Den finansielle overvåkningsautoriteten fra Tyskland, som overser Tysklands finansmarked. XGLOBAL Markets er registrert hos BaFIN for å yte investeringstjenester innen Tyskland med BaFIN ID 132843.

MiFID

Som et Europesik investeringsfima, er XGLOBAL Markets en MiFID Forex megler i full overenstemmelse med Markets regulativ Financial Instruments Directive (MiFID). EU-medlemskapet har automatisk gitt CySEC medlemskap i Markets in Financial Instruments Directive, som gjennom årene har blitt den finansielle sikringen av European Commission’s Financial Actions Plan. Denne gir koherent regulering av alle finansielle investmentstjenester blant 30 medlemsstater innen European Economic Area, under EU lov, og med hovedoppgave å gi forbrukerbeskyttelse.

Adskilte kontoer

Beskyttelse av klientens kapital er av ytterste viktighet for XGLOBAL Markets, noe som gjør at alle klientens kapital er holdt i separate kontoer, innen sikre bankinstitusjoner, – og på denne måten forsikre at kapitalen kun blir nyttet på tiltenkt måte. XGLOBAL Markets, som en segregert kontomegler, opererer denne type adskilte konto, prinsipielt for å beskytte klientens investeringer fra omstendigheter resulterende fra risiko av force majeure relatert til selskapets aktivitet. Derfor kan du være forsikret om at klientens kapital er intakt hos oss.

Investor Compensation Fund

XGLOBAL Markets er medlem av The Investor Compensation Fund. The Fund ble etablert under The Investment Firms Law av 2002, og establisementet og driften av Investor Compensation Fund for kunder hos Cyprus Investment Firms Regulations av 2004, ble lovlig vedtatt. Alle detalj-klienter har sin kapital forsikret for maksimalt 20.000 Euro hver, i de lite sannsynlige tilfellene selskapet ikke kan oppfylle sin forpliktelser p.g.a. insolvens.

Revisjon

For å kunne sikre våre klienters interesser, og for å sikre at selskapets aktiviteter er i henhold til europeiske lover & regulativ, arbeider vi tett med våre interne og eksterne revisorer, som begge er valgt basert på sitt internasjonale omdømme som ledere innen sin sektor. Internrevisjon blir utført av Ernst & Young og eksterne revisjoner av Deloitte.

[/section]