Scroll Top
XGLOBAL Group Regulated Entities:

Kapitalsikkerhet

[section]

Hos XGLOBAL Markets er din kapitalsikkerhet vår topp-prioritet. Det høyest mulig sikkerhetsnivået er sikret gjennom depositum i adskilte kontoer hos topprangerte Tyske og europeiske banker.

Er pengene mine sikre hos XGLOBAL Markets?

Ja. XGLOBAL Markets vil forsikre deg om at vi opprettholder adskilte kontoer, hvor pengene dine er plassert hos velrennomerte europeiske finansielle institusjoner. Disse kontoene er 100% likvid (nåværende kontoer) for at kapital skal være enkelt tilgjengelig for samme dags verdi. Videre er det overhodet ingen familiær partiskhet involvert i valget av disse finansielle institusjonene, og institusjonene er valgt eksklusivt på basis av finansiell soliditet, mens tilleggssikkerhet er sikret gjennom diversifisering. Videre har XGLOBAL Markets etablert et adekvat organisasjonsmessig arrangement, designet for å minimalisere risiko for tap eller reduksjon av klientmidler, eller av rettigheter i forbindelse med disse midlene, – som et resultat av misbruk, dårlig administrasjon eller uaktsomhet.

Er mine midler separat fra midler tilhørende XGLOBAL Markets?

Selvsagt. I henhold til direktiv DI144-2007-01 om autorisasjon og operasjon av Cypriot Investment Firms (CIFs), når det gjelder klientsikkerhet rettigheter i relasjon til midler tilhørende dem, er CIFs påkrevd å følge alle nødvendige steg designet for å sikre at klients midler er innsatt på en konto identifisert separat fra alle kontoer som er tilhørende selskapet. Til slutt, – klients midler som er satt inn hos XGLOBAL Markets er fullt adskilt fra Selskapets midler, og slike midler kan ikke brukes til noe annet formål. Videre, XGLOBAL Markets holder slike opptegnelser og kontoer som er nødvendig for å aktivere midler når som helst, og uten forsinkelser, for å skjelne midler for en klient, fra midler fra en annen klient (og fra sine egne midler) i henhold til ovenstående nevnte direktiv.

Er dere medlem av et Investor Compensation Scheme?

Ja. Som påkrevd av Investment Firms Laws av 2002-2004  er XGLOBAL Markets medlem av The Investor Compensation Fund, satt opp av The Central Bank of Cyprus og av The Cyprus Securities and Exchange Commission for alle klienter av kypriotiske investeringsfirmaer. Hensikten med The Investor Compensation Fund er å sikre krav fra alle omfattende klienter, i dette tilfellet detalj-klienter, gjennom betaling av kompensasjon hvor investeringsfirmaet ikke er i stand til å:

  1. Returnere klientmidler som skyldes dem, eller midler som er holdt, direkte eller indirekte, i forbindelse med å yte investeringstjenester eller
  2. Å gi tilbake til omfattende klienter finansielle instrumenter som er tilhørende dem, som investeringsfirmaet holder, administrerer eller holder i sin konto.

Dette forsikrer at detaljklienter hos XGLOBAL Markets kan kreve kompensasjon i de tilfeller hvor Selskapet ikke kan opprettholde sine forpliktelser. I realiteten er alle omfattende klienter gitt en form for forsikring for midlene sine i tilfelle insolvens hos Selskapet. Vi anbefaler at du leser dokumentet med tittel Beskyttelse av Klientmidler & Investor Kompensasjon Fond.

Hvem signerer Årsberetningen?

XGLOBAL Markets årsberetning er signert av Deloitte Limited, det kypriotiske medlemsfirmaet til velrennomerte Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), et UK privat selskap begrenset av garanti. Deloitte Cyprus er blant Kypros ledende profesjonelle tjenestefirmaer, som tilbyr revisjon, skatt, konsultasjon og finansiell rådgivningstjenester.

Hvem er selskapets Revisor?

XGLOBAL Markets er regulert og lisensiert av The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med lisensnummer 171/12. CySEC er en europeisk kompetent autoritet som regulerer, overser og kontrollerer kypriotiske investeringsselskap. I tillegg til alle gjeldende lokale lover, regler og regulativ, håndhever de også europeiske direktiver, som MiFId, ved å utgi korresponderende lokale direktiver og rundskriv. Som et lisensert kypriotisk investeringsfirma, følger XGLOBAL Markets strenge regler for å være i overholdelse av sine retningslinjer om å holde klientmidler sikre.

[/section]