Scroll Top
XGLOBAL Group Regulated Entities:

Keselamatan Dana

[section]

Di XGLOBAL Markets dana anda adalah keutamaan kami. Tahap perlindungan tertinggi dipastikan melalui deposit dalam akaun terasing dengan bank Jerman dan lain-lain Bank Eropah.

Adakah Wang Saya Selamat di XGLOBAL Markets?

Ya. XGLOBAL Markets memberi jaminan kepada anda bahawa ia mengendalikan akaun secara berasingan di mana wang anda disimpan dengan Institusi Kewangan Eropah. Akaun-akaun ini adalah 100% telus (akaun semasa) membolehkan dana yang dipegang mudah didapati pada hari yang sama. XGLOBAL Markets telah menubuhkan organisasi bagi mengurangkan risiko kerugian atau kejatuhan aset pelanggan, samada hak-hak yang berkaitan dengan aset, akibat daripada salah guna, pentadbiran yang lemah atau kecuaian.

Adakah Dana saya diasingkan daripada Dana XGLOBAL Markets?

Sudah tentu. Menurut Arahan DI144-2007-01 mengenai kebenaran dan keadaan operasi Cypriot Investment Firms (CIFS), bagi maksud melindungi hak pelanggan berhubung dengan dana yang dimiliki, CIFS dikehendaki mengikuti kesemua langkah yang perlu bagi memastikan dana pelanggan didepositkan ke dalam akaun yang dikenal pasti secara berasingan daripada akaun yang digunakan untuk memegang dana yang dimiliki oleh Syarikat. Untuk tujuan ini, dana pelanggan yang didepositkan dengan XGLOBAL Markets diasingkan sepenuhnya daripada dana Syarikat dan dana tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. XGLOBAL Markets menyimpan rekod tersebut bagi membezakan aset pelanggan yang lain (dan daripada aset sendiri) mengikut kehendak yang dinyatakan di atas.

Adakah Anda Seorang Ahli Skim Pampasan Pelabur?

Ya. Seperti yang dikehendaki oleh Firma Pelaburan Undang-Undang Pasaran 2002-2004 XGLOBAL adalah ahli Kumpulan Wang Pampasan Pelabur, yang ditubuhkan oleh Bank Negara Cyprus dan Cyprus Securities and Exchange Commission untuk kesemua pelanggan Firma Pelaburan Cyprus. Tujuan Kumpulan Wang Pampasan Pelabur diwujudkan adalah untuk mendapatkan tuntutan daripada kesemua pelanggan dilindungi, dalam kes ini pelanggan runcit, melalui pembayaran pampasan di mana firma pelaburan tidak dapat:

  1. Mengembalikan dana pelanggan yang berhutang kepada mereka atau dana yang dipegang secara langsung atau tidak langsung, dalam konteks menyediakan perkhidmatan pelaburan atau
  2. Menyerahkan kepada perlindungan instrumen kewangan pelanggan yang mereka miliki yang mana firma pelaburan tersebut memegang, mengurus atau menyimpan dalam akaun mereka.

Ini memastikan bahawa pelanggan runcit XGLOBAL Markets boleh membuat tuntutan pampasan sekiranya Syarikat tidak dapat memenuhi matlamatnya. Pada hakikatnya, kesemua pelanggan dilindungi dan disediakan dengan satu bentuk insurans untuk dana mereka dalam kes yang tidak dapat diseleaikan oleh Syarikat. Untuk maklumat lanjut anda digalakkan untuk membaca dokumen Perlindungan Dana Pelanggan & Dana Pampasan Pelabur.

Siapa yang Menandatangi Laporan Tahunan anda?

Laporan tahunan XGLOBAL Markets ditandatangani oleh Deloitte Limited, yang merupakan syarikat keanggotaan Cyprus yang dikenali sebagai Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), iaitu sebuah syarikat persendirian UK berhad dengan jaminan. Deloitte Cyprus adalah antara firma perkhidmatan profesional terkemuka Cyprus, menyediakan audit, cukai, perundingan dan khidmat nasihat perkhidmatan kewangan.

Siapa Pengawal Selia anda?

XGLOBAL Markets dikawal dan dilesenkan oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) dengan nombor lesen 171/12. CySEC adalah Pihak Berkuasa Kompeten Eropah yang mengawal, menyelia, dan mengawal Firma Pelaburan Cyprus. Selain kesemua undang-undang tempatan, kaedah, dan peraturan pilihan raya menguatkuasakan Arahan Eropah, seperti MiFID, dengan mengeluarkan arahan tempatan dan pekeliling yang berkaitan. Sebagai Firma Pelaburan Cyprus berlesen, XGLOBAL Markets mematuhi peraturan berhubung dengan keselamatan dana pelanggan.

[/section]