Scroll Top
XGLOBAL Group Regulated Entities:

Maklumat Perundangan

[section]

Berikut adalah dokumen-dokumen PDF yang mengandungi maklumat undang-undang mengenai XGLOBAL Markets dan operasinya.

[grey_boxes_row same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Perjanjian Pelanggan

Perjanjian yang merupakan asas di mana Syarikat menyediakan khidmat pelaburan serta aktiviti dan perkhidmatan sampingan kepada Pelanggan.

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-client-agreement.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Terma dan Syarat

Terma dan Syarat CFD perdagangan menguruskan tindakan dan menetapkan peraturan (iaitu kaedah-kaedah perdagangan) yang berkaitan dengan penerimaan dan penghantaran dan pelaksanaan perintah Pelanggan (yang dikenali sebagai “syarat dagangan”).

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-terms-and-conditions-for-trading-cfds.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Dasar Pelaksanaan Terbaik

Dokumen yang meringkaskan dasar dan prosedur yang ditubuhkan oleh Syarikat untuk mematuhi matlamatnya bertindak mengikut kepentingan Pelanggan apabila menghantar pesanan kepada entiti lain untuk pelaksanaan.

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-best-execution-policy-for-trading-cfds.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Pengkategorian Pelanggan

Dokumen yang menyediakan maklumat mengenai tiga kategori Pelanggan (” Runcit”, “Profesional” dan “Rakan Kongsi yang Layak”).

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-client-categorization.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Makluman Risiko

Dokumen yang menyediakan panduan mengenai dan amaran risiko yang berkaitan dengan perdagangan dan/atau melabur dalam instrumen kewangan yang ditawarkan oleh Syarikat dalam konteks menyediakan pelaburan dan/atau perkhidmatan sokongan.

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-risk-notice-for-trading-cfds.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Dasar Konflik Kepentingan

Dasar yang menggambarkan pengaturan organisasi dan pentadbiran Syarikat direka untuk mengenal pasti dan menghalang konflik kepentingan.

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-conflicts-of-interest-policy.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Kumpulan Wang Pampasan Pelabur

Dokumen yang menerangkan langkah-langkah Syarikat diperlukan untuk memastikan perlindungan dana Pelanggan, termasuk butiran ringkasan Dana Pampasan Pelabur, yang terpakai kepada Syarikat kerana aktivitinya dalam Negara Anggota Kesatuan Eropah.

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-protection-of-client-funds.pdf”]

[/grey_box]

[grey_box]

Aduan Prosedur

Dokumen yang menyediakan prosedur bagi pengendalian yang munasabah dan aduan segera atau rungutan yang diterima daripada Pelanggan.

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-complaint-handling-procedure.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[grey_boxes_row last_row=”true” same_paragraph_height=”true”]

[grey_box]

Pengurusan Risiko Pendedahan Tahun 2015

Dokumen itu telah disediakan mengikut peruntukan Cyprus Securities and Exchange Commission untuk keperluan modal kerja bagi firma pelaburan

[download_btn url=”http://xglobalmarkets.com/wp-content/uploads/2016/05/xg-pillar3-disclosures-2015.pdf”]

[/grey_box]

[/grey_boxes_row]

[/section]